Az Esztergomi Szakképzési Centrum (ESZC) 2020.08.01-én alakult meg. Jelenleg az ESZC a hazai szakképzés legfiatalabb nagy szervezete, jogutódlással, a Tatabányai Szakképzési Centrumból történő kiválással jött létre.

Az Esztergomi Szakképzési Centrum, az itt tanuló diákok, és a környék vállalatai számára egyaránt óriási és egyben megtisztelő lehetőség, hogy az országban elsőként Esztergomban valósulhat meg az új, duális szakképzést kiszolgáló, ágazati képzőközpontként valós gazdasági környezetben működő, különleges, négy csillagos tanszálloda.

Beiskolázási körzete Esztergom közvetlen környezetén túl kiterjed Komárom-Esztergom megye távolabbi és Pest megye és Budapest északi felére, de tanulók érkeznek ide Nógrád megyéből és a Felvidékről is.

A fejlesztés eredeti célja szerint még csak a turizmus – vendéglátás ágazat gyakorló tanműhelyeként szolgálta volna a megújult szakképzést. Ám mára a Szakképzési Centrum összes intézményét érinti a beruházás. Minden intézményben van olyan szakma, amelynek szakirányú oktatásában fontos szerepet tölt majd be, így a 21. századi intézményfejlesztés mintapéldája is lehet a maga komplexitásában.

Az ESZC intézményei

AZ ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikuma a Bazilika lábánál, Dunára néző panorámával, sajátos történelmi közegben működő intézmény, amely az elmúlt évtizedekben Esztergom város meghatározó középfokú intézménye lett.

A kezdetben kereskedelmi szakmunkásképzéssel foglalkozó 250-300 fős tanulói létszámmal működő iskolából 1993-tól szakközépiskola lett. E képzési forma 1995-től kiegészült a vendéglátó szakközépiskolai képzéssel is. Ez idő alatt indította el az iskola az érettségire épülő szakképzéseket is, létszáma 1999-re meghaladta a 600 főt. Mindezekkel párhuzamosan esti tagozatos érettségit adó képzést is beindult, majd 1998-tól sikeres pályázatoknak köszönhetően felnőtt, iskolarendszeren kívüli szakmai képzés vizsgaközpontja lett.

2004. szeptember 1-től az iskola felvette Balassa Bálint nevét, mely elsősorban nem szakmai kötődést, hanem történelmi hagyományápolást hivatott tükrözni. Az iskola 2005. július elsején egyesült városunk egyik legrégebbi, méltán jó hírű középiskolájával, a Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskolával. A nagy múltú közgazdasági szakközépiskola integrálása új fejezetet nyitott az intézmény életében.

Az összevonással kialakított közel ezer fős gazdasági középiskola a régió meghatározó szakképző intézménye lett. Képzési kínálata folyamatosan szélesedett.

Az egyesítést követően nőtt a szakmai választék, nőtt a jelentkezők száma, gyarapodott az érettségire épülő szakképesítések kínálata, felsőszintű szakmai képzés indult be az iskola profiljába tartozó valamennyi szakmacsoportban. A magas színvonalú, igényes szakmai munkát bizonyítja, hogy minden évben a szakmai versenyeken országos döntőbe jutó tanulói vannak az iskolának, különösen az ügyvitel és a vendéglátás szakmákban, ahol 2015-ben a „szakma sztárja” országos szakmai versenyen az első díjat díjat az iskola tanulója, Borhi Balázs nyerte el.

Jelenleg az intézményben több, mint 700 diák tanul nappali rendszerű képzésben, mintegy 160 fő esti tagozaton készül fel az érettségire és a szakmai vizsgákra.

Szakképző iskolai képzések:

Oktatott szakmák

1. Kereskedelem ágazat:

 • Kereskedelmi értékesítő (SZJ 4 0416 13 02)

2. Turizmus-vendéglátás ágazat:

 • Cukrász (SZJ 4 1013 23 01)
 • Szakács (SZJ 4 1013 23 05)
 • Pincér-vendégtéri szakember (SZJ 4 1013 23 04)

Technikumi képzések

Szakképesítések

1. Kereskedelem ágazat

 • Kereskedő és webáruházi technikus (SZJ 5 0416 13 03)

2. Turizmus-vendéglátás ágazat

 • Cukrász szaktechnikus (SZJ 5 1013 23 02)
 • Szakács szaktechnikus (SZJ 5 1013 23 06)
 • Turisztikai technikus (SZJ 5 1015 23 07)
 • Vendégtéri szaktechnikus (SZJ 5 1013 23 08)

3. Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (SZJ 5 0411 09 01)
 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (SZJ 5 0411 09 02)

4. Közlekedés és szállítmányozás ágazat

 • Logisztikai technikus (SZJ 5 1041 15 06)

http://keri-egom.edu.hu/

Esztergom legrégebbi hagyományokkal rendelkező középiskolája. Jogutódja az 1683-ban alapított Szent István Gimnáziumnak és a hajdani, híres műszaki szakközépiskolának, a „Bottyánnak”, a város nagy presztízsű műszaki középiskolájának. Stratégiai célkitűzése, hogy Komárom-Esztergom megyében egyedülálló, máshol el nem érhető területeken és feltételekkel juttatja hozzá diákjait a piacképes szakmai vagy a továbbtanuláshoz szükséges tudáshoz. Olyan műszaki, természettudományos és szociális szakokat indít, amelyekkel a tanulmányok után könnyebb elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Az iskola a gimnáziumi képzés hagyományai és eredményei alapján a szakképzésben is biztosítja az emelt szintű nyelvi előkészítő képzést. A 9. évfolyamon 2 nyelvi előkészítő osztályt indít. A nyelvi előkészítő osztályokban a diákok emelt óraszámban, kisebb csoportokban sajátíthatják el az angol nyelvet.

Az ESZC Bottyán János Technikumba jelentkezők az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat mellett további négy ágazat, a VEGYIPAR, az ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA, a SZÉPÉSZET, valamint a SZOCIÁLIS ágazati oktatás közül választhatnak.

Mind az elektronikai, mind a vegyészeti oktatás erős hagyományokra épül. Az iskola több évre visszatekintő szakmai kapcsolatot ápol többek között olyan nagyvállalatokkal, mint a Richter Gedeon Nyrt. és a ZoltekZrt.

https://bottyan.eu/

Az esztergomi térség leghosszabb történelmi múlttal és szakképzési tapasztalattal rendelkező oktaási intézménye.

Szakmák széles skálája található meg az iskola képzési kínálatában nappali és esti tagozaton egyaránt. Technikumi, korábban szakgimnáziumi keretek között a gépészet, szépészet, rendészet és közszolgálat, egészségügy valamint a sport ágazatban készülnek az iskola diákjai az érettségi illetve a szakmai vizsgákra. A képző intézményben hagyományos szakmák (gépgyártástechnológiai technikus és fodrász) mellett néhány évvel ezelőtt kezdődött el a sportedző – sportszervező képzés a sportegyesületekkel együttműködve. Az iskola jelentkezőket fogad az ország minden részéből és a határon túli magyar lakta területekről is. Hasonlóan új terület a rendészet és közszolgálat ágazathoz tartozó közszolgálati technikus képzés, amely a rendőrség munkatársainak támogatásával valósul meg.

A szakképző iskolai osztályokban hegesztőket, karosszérialakatosokat, gépi és CNC forgácsolókat, villanyszerelőket, asztalosokat, szerszám- és készülékgyártókat (szerszámkészítőket), festő, mázoló, tapétázókat, divatszabókat, szociális gondozókat és ápolókat készít fel az iskola a szakma ismeretére. Újra indul a kőműves és a divatszabó szakmák oktatása, és újdonságként kínálja a felvételizők figyelmébe az iskola a négyéves CNC programozó képzést.

Főként a 25 évnél idősebb jelentkezők körében népszerűek az iskola esti képzései a szociális és egészségügyi ágazatban a hagyományos, nappali tagozaton is tanított szakmák mellett.

Az iskola oktatói testületére minden tekintetben jellemző a nyitottság. A tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodó módszertant alkalmaznak a tanárok együttműködve a szakirányú oktatást végző duális partnerekkel. A szakmai versenyeken résztvevő tanulók szép sikereket érnek el a gépészet, rendészet és sport ágazatban.

https://gf.edu.hu/