slide-1 slide-1 slide-1-right slide-1-bottom slide-1-fleck vendéglátás
gasztronómia
edukáció
slide-1

Studiolo Boutique Hotel

az élménygazdag pihenés

Rólunk

A projekt célja

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri döntés alapján az Esztergomi Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Technikumát és Szakképző Iskoláját, a turizmus-vendéglátás ágazat szakmai képzéséhez kapcsolódóan „Tanszálloda, tanétterem és tancukrászda kialakítása” tárgyú támogatásban részesítette.
A támogatás célja a 2019-es Szakképzés 4.0 – a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiájában megfogalmazott irányelvek megvalósulása, mely alapján a kormány biztosítja az új szakképzési törvény megvalósításához szükséges forrásokat, eszközöket.
A szakmai képzés megújításának fontos eleme a gyakorlati képzés színvonalának emelése. Az IPAR 4.0 korszakában minden eddiginél gyorsabban változnak a technológiák. Magas színvonalú szakmai ismeretekre csak modern környezetben, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt műhelyekben lehet megtanítani a fiatalokat a szereplők igényeinek összehangolásán és együttműködésén alapuló megoldásokkal.

Az elméleti oktatás szakképző iskolában, a gyakorlati képzés üzemekben, vállalatoknál történik. Az iskolák feladata az általános műveltség és a szakmai elméleti ismeretek átadása, a vállalati képzés elsősorban a gyakorlati képességeket fejleszti. A duális képzési forma a szakmai képzés és a gazdaság, a munkaerőpiac még szorosabb összekapcsolódását eredményezi, mert a duális képzésben töltött évek alatt a diákok piacképes tudást szerezhetnek. A duális képzés sok előnyt jelent a képzésben részt vevő diákok és a vállalatok számára is. A fiatalok könnyebben jutnak munkahelyhez, mert az őket foglalkoztató vállalatok szívesen látják viszont a saját igényeik alapján képzett, saját technológiáikat és munkahelyi elvárásaikat ismerő szakembert. A diák megismerkedhet a vállalati kultúrával, egy valódi munkahelyi csapat tagja lehet, ahol nap mint nap új szakmai feladatokkal és kihívásokkal találkozhat, értéket teremthet. A vállalat számára azért előnyös a duális képzési forma, mert viszonylag hamar juthatnak cselekvőképes fiatal munkaerőhöz.

A létrejövő, működő tanszálloda vállalati szereplőként az ágazat minden szakmájában egyaránt biztosítani lesz képes a szakirányú oktatás egészét, beleértve a szakmai elméletet és gyakorlatot, a tanulók a termelőtevékenységben aktívan részt vesznek a legmodernebb eszközökkel, miközben szakképzési munkaszerződéssel munkabér is megilleti. A tanszálloda részt tud vállalni az intézmény ágazati alapoktatásában is, melynek eredményeképpen a tanulók stabil ágazati alaptudással rendelkeznek, képesek önállóan, vállalati környezetben tanulni, nyitottak legyenek a változásokra, miközben a térség vállalataival közösen a szakirányú oktatás teljes szervezését és adminisztrációját is képes organizálni.

eszc-logo

ESZC

Az Esztergomi Szakképzési Centrum (ESZC) 2020.08.01-én alakult meg. Jelenleg az ESZC a hazai szakképzés legfiatalabb nagy szervezete, jogutódlással, a Tatabányai Szakképzési Centrumból történő kiválással jött létre.

Az Esztergomi Szakképzési Centrum, az itt tanuló diákok, és a környék vállalatai számára egyaránt óriási és egyben megtisztelő lehetőség, hogy az országban elsőként Esztergomban valósulhat meg az új, duális szakképzést kiszolgáló, ágazati képzőközpontként valós gazdasági környezetben működő, különleges, négy csillagos tanszálloda.

Tovább

A szakképzés új rendszere: a duális oktatás

A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése olyan szakmapolitikai tervezésen alapul, amelynek legfontosabb eleme az együttműködés.

A duális képzés olyan, együttműködésen alapuló középfokú szakképzési forma, amely során az intézményben, illetve a munkaerő-piaci szereplőknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik.

A szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra. A duális szakmai oktatásban való részvétel nem csak a tanuló, hanem a vállalkozás számára is kifizetődő: a tanulók képzésében résztvevő gazdasági szereplőnek lehetősége van hosszú távra „kinevelni” az általa alkalmazott technológiákat és a vállalati kultúrát ismerő, szakképzett, tapasztalattal rendelkező munkaerőt, valamint a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók a képzőhely munkavállalóiként a termelési tevékenységben részt vesznek.

Az új struktúra lényege, hogy mindenki számára rugalmas tanulási utakat, átjárhatóságot biztosít. A tanulmányaikat gimnáziumban, technikumban vagy szakképző iskolában megkezdők is eljuthatnak a felsőoktatásba, illetve versenyképes, alapfokú vagy érettségi végzettségre épülő szakmai képzettséggel léphetnek be a munkaerőpiacra.

A technikum és a szakképző iskola feladata, hogy olyan biztos szakmai alaptudást és kulcskompetenciákat adjon, amelynek birtokában a tanulók felnőttként képesek lesznek a szakmai fejlődésre, az önálló vagy munkahelyi környezetben zajló tanulásra. Ennek megfelelően az iskolai rendszerű képzés feladata az ágazati szintű elméleti és gyakorlati alaptudás átadása.

  • Míg a tanuló korábban csak gyakorlati órákon volt a vállalatnál, az új rendszerben teljes munkanapokat tölthet ott.
  • Nem válik el az elmélet és a gyakorlat, vagyis akár a szakirányú oktatás egészét is átveheti a vállalat (de természetesen ennél kevesebbet is vállalhat).

Ennek az új képzési rendszernek lesz az egyik első helyszíne az Esztergomi Szakképzési Centrum Studiolo Boutique Hotel tanszállodája, tanétterme és tancukrászdája, ahol a diákok minden szervezeti szinten nem csak láthatják egy szálloda működését, hanem a munkának, tevőleges részesei is lehetnek, ötleteikkel, kreativitásukkal hatással lehetnek a vendégélményre és a vendégelégedettségre.

abra

A név választás

Egy szállodának olyan névre van szüksége, amely jól megjegyezhető, utal a szálloda profiljára, vagy a helyre, nemzetközi vendégkör esetén idegen nyelven is kimondható, értelmes, jelentéssel bíró tartalmú. A név kiválasztásánál így sorra kerültek az esztergomi, Esztergomra utaló kifejezések, olyanok, amik kapcsolódnak a városhoz. Történelmi korokban kutatva került előtérbe a Studiolo – elnevezés.

A studiolo az itáliai reneszánsz szerint a 15-18. századi paloták béli, csendes dolgozószoba, egy tudományos – a szolgáktól és látogatóktól távoli – menedékhely, könyvekkel teli, művészeti alkotásokkal gazdagon díszített helyiség. A valódi reneszánsz jelenség. A humanisták ideálja Petrarca óta a tudományok és az antikvitás szerzőinek elmélyült tanulmányozása volt. A 15. századi filozófusok számára a tudományokban elmélyülő életmódot fejezte ki, ennek az életmódnak a megtestesítője a studiolo. Szerepe az, hogy a humanista stúdiumok számára ideális helyszínként szolgáljon.
Esztergomban volt Vitéz János váradi püspök, esztergomi érsek, reneszánsz tudós, mecénás, és egyben Mátyás király nevelőjének dolgozószobája azaz studioloja is. Az érseket a Lux Pannoniae (Magyarország Fénye) jelzővel illették Európa szerte, a reneszánsz korban. Mecénása volt a korszak legjelentősebb tudósainak, itáliai és görög filozófusoknak, költőknek és képzőművészeknek. Mátyás király budai könyvtára mellett a legjelentősebb könyvtárral rendelkezett.

A szállodánknak több szempontból is megfelelő ez a névválasztás, egyrészt, mivel az eredeti funkció, a stúdiumok tartása, megjelenik az oktatási cél megvalósításában, másrészt, mert a viszonylag alacsony befogadóképesség valamint a négy csillagos minősítés különleges szolgáltatás kínálatot feltételez. Ez utóbbihoz nagyon jól illeszthető a tudományok, művészetek bevonása, és az új szakképzési rendszerben megjelenő projektoktatás alapja is a szakmai tananyag tartalmaknak a közismereti tartalmakkal való összekapcsolása.

hotel-szallas

A hotel

Az ezeréves magyar történelemnek nincsen olyan évtizede, melynek során fel ne merülne Esztergom városának neve.
Elképzelésünk szerint a „boutique hotel” adta lehetőségeket felhasználva a szállodai rész tematikáját a város történelmi, kulturális múltjára fűzzük fel. Mindezt híres emberek városunkhoz való kapcsolatára alapozva. A sor igen gazdag, így bőven van lehetőségünk a válogatásra a római kortól kezdve napjainkig.
Célunk a vendégekkel a város gazdag történeti és kulturális örökségének megismertetése úgy, hogy mindezt személyes élménnyé alakítjuk. Ennek egyik eszköze a szálloda szobáinak egyedi kialakítása. Minden szoba egy-egy híres személyhez, munkásságához, Esztergommal való kapcsolatához köthető. A vendégek már a szobaválasztásnál meghatározhatják érdeklődési körüket, és itt tartózkodásuk alatt ezzel harmóniában álló programokat választhatnak, a megszervezett tematikus „élmények” közül.

STUDIOLO – a névválasztása egyértelmű: olyan szolgáltatást és tartalmat adunk az egész komplexumnak, ami túlmutat az egyszerű vendégfogadás keretein, ami egyedivé teszi és kiemeli a szállodát a hasonló stílusú intézmények közül. Olyan plusz szolgáltatásokat nyújtunk a leendő vendégeknek, melyeket csak itt találnak meg és szívesen visszajárnak, akár azért, hogy minden szobát, minden kor hangulatát és a hozzá kínált szolgáltatásokat is megtapasztalják.

vendeglatas

Vendéglátás

Az ágazati képzőközpontként üzemelő 4*-os Studiolo Boutique Hotel kínálata az ellátás tekintetében is kiemelkedő minőséget fog nyújtani. Úgy fog gyakorlati lehetőséget biztosítani az itt dolgozó diákoknak, hogy a duális partnereknél várható feladataikra és a szakmai vizsgára is a lehető legjobban fel tudjanak készülni. Ehhez a régió vendéglátó kínálatát mind szélességben, mélységben és minőségben is meg kell haladja.
Az ellátási terület kínálatának így a képzés tartalmi követelményeit leíró PTT (Programtanterv), és a kimeneti követelményeket leíró KKK (Képzési és Kimeneti Követelmények) előírásaink megfelelően, a képzés időtartama alatt a munkaszerződéssel dolgozó diákok számára a duális képzésük ideje alatt lehetővé kell tenni, hogy minden előírt munkafeladatot el tudjanak végezni és alaposan be tudjanak gyakorolni, a vizsga kimeneti követelményben előírt portfólió elemeit el tudják végezni, és azt megfelelően dokumentálhassák.

A Studiolo Boutique Hotel következő területen kínál ellátást:

  • A Fürdő Szálló régi éttermében, 80 fő befogadó képességgel magas minőségű, helyi alapanyagokból készült, idényszerűen változó kínálatú á lá carte értékesítő étterem várja majd a vendégeket, amelynek mind választékelemeiben, mind belső kialakításában az eredeti hangulat megőrzését tűztük ki célul.
  • 40 fő befogadóképességű, teljesen elszeparálható különteremben nyílik lehetőség a kisebb családi és vállalti rendezvények lebonyolítására, de leginkább arra a célra fogjuk használni, hogy a turizmus – vendéglátás ágazati képzésben kötelezően megoldandó rendezvényszervezési feladatokat itt fogjuk tudni lebonyolítani. Ez különböző témájú rendszeresen visszatérő vacsoraesteket, bemutatókat jelent majd az érdeklődők számára.
  • Az uszoda felé eső teraszon idényszerűen grillterasz fog működni, a városból és a strandról is könnyen megközelíthetően.
  • A gőzfürdő strand felőli teraszán vitamin bár fogadja a vendégeket.
  • A Bazilika felé eső utcai szárny, amely a lebontott szállodába vezető átjáró volt, cukrászdának fog helyet adni, a gőzfürdő épület felé nyitott terasszal.
  • Önálló italkínálat, koktélok, kevert báritalok a lobby bárban lesznek fogyaszthatók.
kereskedelem

Kereskedelem

A szállodában a Bajcsy-Zsilinszky út felőli bejárattal exkluzív ajándékbolt kialakítására kerül sor, ahol olyan termékeket, ajándékokat lehet kapni, amelyek egyrészt a szállodában készülnek, másrészt kiegészítik a kínálatot. Azokat a termékeket, amelyeket itt tartózkodásuk alatt megkedveltek a vendégek, itt meg tudják vásárolni. . Ezzel mind a cukrászat, mind a konyhai munka szezonalitását csökkenteni fogja tudni azáltal, hogy gasztro-ajándékokat, tartós termékeket készíthetnek a tanulók akkor is, amikor a foglaltság illetve a kereslet nem teszi ki a napi munkát.
Az ajándékboltban a kereskedelmi ágazat tanulóinak is lehetőséget nyújtunk tanulmányaik gyakorlati megvalósításában.

szepeszet

Szépészet

A Fürdő Szálló kiszolgálására épült Gőzfürdő épületében a megalapuló szálloda számára olyan szoláltatásokat tervezünk megvalósítani, amelyek a vendégek itt tartózkodásában kényelmi, kényeztető funkciót nyújtanak. Ide kerülnek a strand vendégei számára is igénybe vehető szaunák, jéghideg merülőmedencével, élményzuhanyokkal és pihenőtérrel. Mellette masszázs, valamint szépészet, fodrászat, kéz- és lábápolás és kozmetikai szalon várja majd a vendégeket.

Az épület története

A Fürdő Szálló Esztergom környékének első, és egyben legnagyobb múltú műemléki szállodája. A szálló területén egykor tó volt, amit a Szent Tamás-hegyből folyó hévizek tápláltak. A tavat 1840-ben lecsapolták, a területet feltöltötték, a forrásokat kiboltozták, melyek a mai napig a főút alatti alagútrendszerben folynak, táplálják a szálloda mögötti strandot.

A mostani épületegyüttest, színházteremmel, gőz- és kádfürdővel 1600 vörösfenyőcölöpre építették Zofahl Lőrinc tervei alapján. A kivitelező Gramling Ignác helyi építész volt, aki a munkálatokkal 1842-ben végzett. Az új épület sokáig az esztergomi káptalan tulajdonát képezte, és hamar a helyi kulturális élet egyik központja lett. Vendégei között olyan nevekkel találkozunk, mint Liszt Ferenc (1875), Széchenyi István és Kossuth Lajos is, valamint itt lépett először színpadra Blaha Lujza.

A 20. század során több nagy átépítésen is átesett az épület. A színháztermet az ötvenes években elbontották. Az utolsó előadás, a János vitézt volt, 1951-ben tartották. 1964-ben bővítették a szállodát, egy, a korszak építési trendjének megfelelő, vasbeton és üvegelemekből álló modern szárnyat építettek hozzá. A bővítés ugyan nem illeszkedett az eredeti, klasszicista stílushoz, viszont szobái megfeleltek az időközben megváltozott igényeknek. Az eredeti, turistaszálló szerű, apró, fürdőszoba nélküli szobák mellett, az új szárny minden szobája fürdőszobásan lett kialakítva. A megnövekedett vendégforgalmat egy nagyobb éttermi szárny hozzáépítésével tudták csak kiszolgálni. Így a strandfürdő felé megépült a Pálmaterem, amely egyszerre 180 fő befogadóképességgel szolgálta ki a turizmust illetve a helyi lakosok szórakoztatását is. Bálteremként a farsangi szezonban minden hétvégén bált rendeztek itt. A szálloda étterme és különtermei szolgáltak helyszínül az esztergomi lakosok esküvőinek, névadók, családi események helyszíne volt, érettségi banketteket rendeztek itt. Szinte nem is lehet olyan esztergomi családra bukkanni, akinek ne lenne valamilyen emléke az épülettel kapcsolatban.

A rendszerváltás után az épület állaga folyamatosan romlott, 2006-ig a tulajdonviszonya rendezetlen volt, így senki nem foglalkozott állagmegóvásával. Ekkor a város megvette a romos szállodát, elbontotta a betonszárnyat és az épület mögötti Pálmaház éttermet. A tetőszerkezet felújítása 2019-ben kezdődött meg.

A fürdő

A műemléki védettséget élvező esztergomi Szent István artézi fürdőegyüttes a város egyik legértékesebb és legjobb állapotban fennmaradt történeti épületegyüttese.
Esztergom területén, a feltárt régészeti leletek tanúsága szerint, kelták és rómaiak is laktak. Ismerve a római kor magas színvonalú fürdőkultúráját, bizonyos, hogy a Szent Tamás hegy lábánál fakadó meleg vízű forrásokat már ők is használták fürdőzésre. A forrásokból táplálkozó Hévíz tó már a középkorban létezett, a körülötte kialakult település az úgynevezett Hévíz (latinul: Aque Calidal) vagy szláv nyelven Toplicsa, Tapolca 1201-ig királyi birtok volt. Az 1100-as évek végén, III. Béla felesége, Antiociai Chatillon Anna épített itt fürdőt. 1238-as feljegyzések már magyarországi közfürdőként emlegetik az esztergomit. A középkorban folyamatosan működött Esztergomban melegvizes fürdő, mely túlélte a tatárdúlást, a törökök hódoltsága alatt pedig továbbfejlődött kultúrája. Azóta a fürdő a 20. század elején szecessziós stílusban megálmodott fedett medencéjével együtt 2006-ban műemlékké vált Szent István Ártézi Fürdőegyüttes néven.
Az esztergomi meleg források hőfoka, vízhozama állandónak mondható. A víz 29 C° hőfoka télen illetve magas vízálláskor sem ingadozik bizonyítva azt, hogy nagy mélységből ered, s hogy a Duna vizével illetve talajvízzel nem keveredik.

Kapcsolat

PROJEKT CSAPAT

Dr. Németh Szilárd
ESzC kancellár
kancellar@eszc.eu
+36 70 709 4132

Mihályi Laura
projekt vezető
projekt.vezeto@eszc.eu
+36 30 880 4766

Gárdai Nóra
szakmai projektvezető
bhotel.studiolo@gmail.com
+36 20 912 5861

ALVÁLLALKOZÓK

Tervezés
Archi-Text, Tervező és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság
2500 Esztergom, Etter Jenő utca 4. 1. em. 1.

Arculat
Rooibush Kft.
1032 Budapest, Gyenes u. 22.
rooibush.hu

Informatika
Augment!IT Kft.
4551 Nyíregyháza, Pirkadat utca 7/A.

TÁMOGATÓK

ITM
Szakképzésért felelős helyettes Államtitkárság

flower-gold
flower-green
flower-pink
flower-blue