Olaszos-töris hallgatói est

Szent András havában, november 10-én tartotta a Pázmány Bölcsészkarán működő Kubinyi

András Történész Műhely és az Olasz Tanszék közös, őszhantoló és télköszöntő hallgatói

estjét. Az est programja a két szak hagyományainak ötvözésével, gazdag és tartalmas szakmai

programok mellett a kötetlen beszélgetések lehetőségét kínálta a résztvevő hallgatóknak és

oktatóknak.

A hallgatói kezdeményezésre szerveződő estnek a piliscsabai Klarissza Ház Művelődési

Információs Központ és Könyvtár adott otthont. Köszönjük az együttműködést és a helyszínt

Dr. Szelke László igazgatónak. A tágas térre szükség is volt, hiszen nagyszámú érdeklődő

hallgató tisztelte meg jelenlétével az előadókat, szervezőket. A rendezvény nyitányaként a

Boldog Özséb Színtársulat tagjainak hangulatfestő felolvasóestje jóvoltából mulattató és

elgondolkodtató verseket, rövid szemelvényeket és részleteket hallhattak a jelenlévők.

Janikovszky Éva, Karinthy Frigyes, Örkény István, Reményik Sándor és Wass Albert

műveiből Kucséber Erika, Mester Noémi, Sallai Regina, Takács Fanni és Lénárth Ádám

hallgatók olvastak fel. Az est folytatásaként a Történettudományi Intézet gondozásában

elkészült kiadványok ismertetésére került sor. A könyvbemutató betekintést engedett a

hallgatóság számára, hogy közelebbről is megismerje az Intézetben folyó kutatásokat és azok

eredményeit. Főként a doktori program hallgatói és a szak oktatói által jegyzett köteteket,

személyesen szerzőik és szerkesztőik ismertették a hallgatósággal.

Ezt követően az Olasz Tanszék hagyományos vetélkedője teremtett oldott hangulatot. A

közös eseményre való tekintettel nem csak olasz, spanyol és francia vonatkozású kérdésekkel,

hanem a történelem szakos hallgatóknak is kedvező feladványokkal készült el a feladatsor.

Kőrösi Réka történelem mesterszakos, és Galazek Gergely tanári mesterszakos hallgatónak ez

úton is köszönjük a vetélkedő anyagának összeállítását!

A közös éneklés, nótázás és táncház alatt az Ágas-bogas zenekar szolgáltatott élő muzsikát,

ismét megmutatva a népzene közösségteremtő erejét, a tánclépéseket Bozsódi Borbála

segítségével sajátíthatták el a hallgatótársak. A táncház és a zenekar szinte elengedhetetlen,

hangulatteremtő- és fokozó része a Kubinyi Műhely hasonló programjainak.

Az este tehát egyszerre szolgálta egymás munkáinak megismerését és a kapcsolatok ápolását,

valamint a hallgatók közös időtöltését.

Köszönet illeti ezért a szervezőség elkötelezett munkáját is. Az Olasz Tanszék részéről Kéry

Anna demonstrátor, a történelem szak részéről pedig Varga Mátyás vállalt oroszlánrészt

tervezéstől egészen a kivitelezésig.

(Képek a Facebook-oldalunkon.)

Rimóczi Tamás tag

Kubinyi András Történész Műhely

Kulcssszavak: