Vallástörténeti Klub

A „Pázmányosok Vallástörténeti Klubjának” ötlete 2010 végén fogant meg a vallástörténet MA képzés hallgatóinak fejében, az aktuális év végi kari TDK forduló után, hiszen láttuk, hogy összehozta a szak hallgatóit és más tanszékek érdeklődő diákjait is, ezért úgy döntöttünk, hogy társulva a már működő „Pázmányosok Hadtörténeti Klubjához”, havi rendszerrel igyekszünk klubdélutánt szervezni. Az eredeti koncepció szerint diákok tartottak rövid előadásokat diáktársaik és a tanári kar tagjai számára, ami remek felületet biztosított egy-egy jobban sikerült referátum témájában való elmélyedésre, illetve teret engedett TDK dolgozatok előzetes bemutatására is.

A Fröhlich Ida tanszékvezető professzorasszony által is aktívan támogatott klub előadói köre a diákok mellett a szak oktatóira és külső, meghívott előadókra is (pl. Tóth Vencel ferences szerzetes, Magyarország szentföldi komisszáriusa) is kiterjedt, hallgatósága pedig legnagyobb örömünkre szintén nem csak a vallástörténeti képzésen részt vevő diákságra korlátozódott.

2011 tavaszi félévének elejéről egész 2013 tavaszi félévének végéig havi rendszerességgel jelentkeztünk, esetenként tematikus alkalmakkal (pl. ókortörténeti, középkor történeti, modernkori). 2011 és 2012 tavasza között a szervezői feladatokat Fejes János látta el, majd 2012 őszétől Kárpáti András Dániel is bekapcsolódott a munkába, az említett év első félévében (2012/2013/1) a feladatok dandárját is magára vállalva. A klub élete a 2013-as év őszén is folytatódik, szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Elérhetőség: Fejes János fejesjanos88@gmail.com

                   Kárpáti András Dániel andras7karpati@gmail.com