Ókortörténeti Diákkör

Kubinyi András Történész Műhely – Ókortörténeti Diákkör (Ókorkör)

 

A Kubinyi András Történész Műhely – Ókortörténeti Diákköre (röviden Ókorkör) a hallgatóság szakmai előmenetelét kívánja öntevékeny diákszervezet formájában segíteni. Ennek megfelelően szoros együttműködést kíván kialakítani a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ókortörténeti Tanszékével, a programokat is e tanszékkel való együttműködésben kívánja megszervezni.

Az Ókorkör programjai közé tartozik az Ókortörténeti Klub, melyben oktatók, kutatók és a hallgatóság adhatja elő kutatási témáit félévente két- három alkalommal. Ezen felül „workshop”-okat is kíván tartani a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóival, lehetőség szerint egyetemen kívüli oktatók, kutatók bevonásával. További programunk a tanulmányi jellegű kirándulások szervezése, konferenciák megszervezése és lebonyolítása.

Felelős tanár: Kőszeghy Miklós

Elérhetőség: Horváth Gergő gregorius.illiricus@gmail.com