György Sándor: Vitéz dr. Kováts Tibor főhadnagy visszaemlékezései